آخرین مقالات

در این مقاله قرار است به بیان کاربرد سیستم های تهویه صنعتی در مشاغل و صنایع مختلف و پارامتر های لازم برای طراحی متناسب…
فن سانتریفیوژ یکی از دستگاه های تهویه است که در بسیاری از صنایع و مشاغل مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی…
دمنده‌ ها در محیط صنعتی نقش مهمی دارند. این تجهیزات جریان هوا را برای فرآیند هایی مانند انتقال، خنک کردن و تأمین گرما فراهم…
بلوئر ها یا دمنده‌ ها تجهیزاتی هستند که امکان انتقال هوا در محیط را با فشار زیاد یا کم فراهم می‌کنند. بدیهی است که…

دسته بندی مقالات

Pipe - with circle
electric-generator-with circle