فهرست مطالب

پکیج تصفیه فاضلاب چیست؟

پکیج تصفیه فاضلاب تاسیسات از پیش ساخته شده ای هستند که برای تصفیه فاضلاب در محیط های کوچک یا موارد شخصی مورد استفاده قرار می گیرند.

اجزای پکیج تصفیه فاضلاب

متداول ترین انواع پکیج های تصفیه فاضلاب شامل بخش های: هوادهی طولانی، محفظه ی کلرزنی، حوضچه آرامش، و قسمت مربوط به فرآیندهای فیزیکی یا شیمیایی.

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب وابسته به عوامل مختلفی است که کارایی های متنوعی را در این پکیج ها پدید می آورند. هزینه های مخصوص به هر پکیج متفاوت است و به طور کلی به میزان جریان، مشخصات فاضلاب ورودی، کیفیت آب خروجی مورد نظر، تجهیزات اضافی مورد نیاز، تجهیزات انتقال مواد جامد و … بستگی دارد. 

برای اطلاع از محدوده ی قیمت هر پکیج تماس حاصل فرمایید.

سازنده سیستم تصفیه فاضلاب

در امر ساخت و طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب، پترویار با شرکت ها و تامین کننده های قطعات این سیستم ها همکاری مثبتی دارد و با سفارش این تجهیزات به پترویار، دست دلالان از خرید این تجهیزات را کوتاه می کنید.

مطلب مرتبط: سازنده پکیج تصفیه فاضلاب

انواع روش های مرسوم در پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوازی

پکیج تصفیه فاضلاب را می توان بر اساس نوع فاضلاب و یا محدویت های منطقه ای که وجود دارد در انواع مختلفی همراه با روش های مختلف تصفیه فاضلاب ساخت. در ادامه به بررسی روش های مختلف تصفیه ی فاضلاب که درون پکیج ها مورد استفاده قرار می گیرد می پردازیم.

۱- CAS (لجن فعال معمولی یا Conventional Activated Sludge )

۲- EAAS ( لجن فعال برگشتی یا Extended Aeration Activated Sludge)

۳- IFAS ( لجن فعال با فیلم ثابت یا Integrated Fixed-Film Activated Sludge)

۴- MBBR (راکتور بیوفیلم تحت بستر یا Moving Bed Bio Reactor)

۵- MBR (بیوراکتور غشایی یا Membrane bioreactor)

۶- SBR (راکتور های دسته ای متوالی یا Sequencing batch reactor )

 

پکیج تصفیه فاضلاب چیست؟

۱- روش لجن فعال معمولی (CAS)

فرآیند لجن فعال یک فرآیند بیولوژیکی معمولی است که برای کاهش مواد آلی موجود در فاضلاب استفاده می شود. این روش اصولاً شامل اکسیداسیون مواد بیولوژیکی کربن، برای کاهش آلاینده های آلی است. این پکیج تصفیه فاضلاب از میکروارگانیسم های هوازی که می توانند مواد آلی موجود در فاضلاب را هضم کنند بهره می برد و سپس به صورت لجن از سیستم خارج و در نتیجه میکروب های غیرفعال را از سیستم خارج می کند. 

پساب خروجی حاصل از این فرآیند را می توان در یک تانک ته نشینی ثانویه بیشتر تصفیه کرد، بنابراین یک کاهش موثر از پارامترهای آلاینده فراهم می کند.

این فرآیند اساسی همچنین می تواند با فرآیند بی هوازی / بی اکسیژن برای کاهش ماده ازت یا فسفات همراه شود. بخشی از مواد ته نشین شده، لجن به سیستم هوادهی برگردانده می شود تا جرم میکروبی فعال را برای تخریب فاضلاب ورودی وارد مخزن حفظ کند.

مزایای فرایند لجن فعال معمولی

مزایای این فرایند عبارت است از:

تعداد زیادی از این نوع پکیج تصفیه فاضلاب در جهان نصب شده اند. این سیستم ها از پخش کننده های خوب حباب برای هوادهی استفاده می کنند و بیشتر آنها با مفهوم هدرهای متحرک طراحی شده اند. 

این پکیج تصفیه فاضلاب قادر به تولید آب تصفیه شده با غلظت آلاینده های آلی نسبتا مناسب (BOD ،COD و …) در حد مورد نیاز برای تأمین مشخصات تخلیه مشتری هستند. بسیاری از این تاسیسات به عنوان سیستم های هوادهی گسترده طراحی شده اند.

این سیستم ها توسط شرکت ها برای شهرداری ها و صنایع مختلف موفقیت نصب شده اند

روش لجن فعال در پکیج تصفیه فاضلاب

۲- تصفیه فاضلاب با استفاده از هوادهی گسترده (EAAS)

استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب توسط هوادهی گسترده (EAAS)، یکی از روش های تصفیه فاضلاب بهداشتی است. این روش بر اساس کمترین میزان بار در حوضچه فاضلاب است. 

در این روش تصفیه فاضلاب با لجن فعال اتفاق می افتد و در ابتدا زباله ها را از فاضلاب جدا کرده، سپس وارد حوضچه هوادهی می کنیم، سپس فرآیند رسوب گذاری آغاز می شود و بعد از آن بخشی از لجن به حوضچه هوادهی برگشته و پساب از بالای حوضه ته نشینی به سمت مخزن کلر هدایت می شود. 

این میزان بارگذاری باعث می شود که باکتری ها در اکسیژن بیشتر و در غذای نسبتاً کمتری وجود داشته باشند و بنابراین از مواد آلی در فاضلاب به طور کامل استفاده می شود. 

در این نوع سیستم تصفیه، غلظت MLSS در حوض هوادهی بیشتر از لجن فعال معمولی است.

موارد استفاده از این روش

مطلب مرتبط: پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی

مزایای روش EAAS

پکیج تصفیه فاضلاب

۳- سیستم لجن فعال با فیلم ثابت (IFAS)

سیستم لجن فعال با فیلم ثابت (IFAS) یک فناوری مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب است که نسبتاً جدید می باشد که مزایای متعددی نسبت به فناوری های لجن فعال معمولی دارد. این روش شامل اضافه کردن یک محیط رشد متصل به یک مخزن لجن فعال برای تسهیل رشد زیست توده و تقویت روند تصفیه می باشد. 

مدیا اضافه شده ممکن است ثابت یا شناور آزاد باشد. این فناوری نسبتاً جدید است و می تواند حتی به عنوان ارتقاء تاسیسات سیستم قبل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

عملکرد سیستم IFAS

فرآیند تصفیه IFAS ترکیبی از فناوریهای مختلف لجن فعال و بیوفیلم در یک راکتور است. پیکربندی های IFAS معمولاً شبیه به واحدهای استاندارد لجن فعال و ویژگی های حامل زیست توده در مناطق استراتژیک انتخاب شده از فرآیند لجن فعال معمولی می باشد. 

این تنظیم منجر به دو جمعیت بیولوژیکی متفاوت می شود که به صورت هم افزایی عمل می کنند. جامدات سوسپانس معلق مخلوط (MLSS)، اکثر بار آلی را تخریب می کند و بیوفیلم، یک توده به شدت نیتروژن ساز ایجاد می کند که اکسیداسیون بار نیتروژن را امکان پذیر می کند.

فرآیندهای بیوفیلم باعث می شود که در یک مرحله مناطق بی هوازی، هوازی و بی اکسیژن در پکیج تصفیه فاضلاب وجود داشته باشد و سیستم های IFAS جمعیت بیولوژیکی اضافی را قادر می سازد در یک سطح ثابت قرار داشته باشند. این بدان معناست که دیگر نیازی به افزایش رشد معلق نیست.

مزایای استفاده از روش IFAS

برخی از مزایای استفاده از IFAS عبارتند از:

معایب پکیج تصفیه فاضلاب به روش IFAS

برخی از مضرات استفاده از IFAS عبارتند از:

پکیج تصفیه فاضلاب

۴- سیستم راکتور بیوفیلم تخت متحرک (MBBR)

این فرایند یک راه حل اقتصادی است که برای تصفیه فاضلاب هایی که باید بار آلودگی زیادی از آن ها جدا شود و از طرفی محدودیت خاصی برای پساب خروجی از تصفیه خانه وجود ندارد؛ مناسب است. 

با استفاده از این برنامه راه حل های پیشرفته تصفیه فاضلاب برای بازارهای صنعتی و شهری ارائه داده شده است. این راه حل ها به میزان قابل توجهی ظرفیت و کارایی پکیج تصفیه فاضلاب موجود را افزایش می دهد، همچنین اندازه استقرار واحد های جدید را به حداقل می رساند.

این روش دستیابی به نتایج کارآیی خوب دفع با مصرف انرژی کم را ممکن می سازد. این فرآیند برای حذف مواد آلی، نیتریفیکاسیون و ضد عفونی سازی استفاده می شود.

اجزای پکیج تصفیه فاضلاب MBBR

پکیج تصفیه فاضلاب MBBR متشکل از یک سیستم هوادهی لجن فعال است که در آن لجن روی حامل های پلاستیکی بازیافتی جمع می شود. این حامل ها دارای یک سطح داخلی بزرگ برای تماس بهینه آب، هوا و باکتری ها هستند.

باکتری/لجن فعال شده در سطح داخلی حامل ها رشد می کنند. باکتری ها، مواد آلی موجود در فاضلاب را تجزیه می کنند. سیستم هوادهی حامل ها را با لجن فعال در حرکت نگه می دارد. فقط مقدار اضافی رشد باکتری ها یا همان لجن اضافی از حامل جدا شده و با آب تصفیه شده به سمت جدا کننده نهایی جریان می یابد.

این سیستم بسته به تقاضاهای خاص می تواند از یک سیستم یک مرحله ای یا چند مرحله ای تشکیل شده باشد. چون حامل ها فقط در ۱ مخزن باقی مانده و توسط صفحات محافظت می شوند؛ باکتری های خاص در مخزن مشخص خود باقی می مانند.

فرآیند MBBR بسته به کیفیت فاضلاب و مقررات تخلیه می تواند برای انواع برنامه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد تا به نتایج مطلوب برسد.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب MBBR

پکیج تصفیه فاضلاب MBBR

۵- استفاده از بیوراکتور غشائی (MBR)

پکیج های شامل “بیوراکتورغشائی” (MBR) به طور کلی اصطلاحی است که برای تعریف فرآیندهای تصفیه فاضلاب استفاده می شود که در آن غشای انتخابی، مانند میکروفیلتراسیون یا اولترافیلتراسیون، با یک فرایند بیولوژیکی – به طور خاص یک راکتور بیو رشد معلق – ترکیب می شود.

تقریباً در تمام فرآیندهای تجاری MBR موجود امروزه از غشا به عنوان فیلتر استفاده می شود و مواد جامد حاصل از فرآیند بیولوژیکی رد می شود و در نتیجه پساب محصول شفاف و ضدعفونی می شود.

بیوراکتور غشایی اساساً نسخه ای از سیستم لجن فعال معمولی (CAS) است. در حالی که فرایند CAS از یک زلال کننده ثانویه یا مخزن ته نشینی برای جداسازی جامد/مایع استفاده می کند؛ MBR از یک غشا برای این عملکرد استفاده می کند. این امر تعدادی از مزایای مربوط به کنترل فرآیند و کیفیت آب محصول را فراهم می کند.

این روش یکی از جدید ترین و گرانترین متد روز دنیا برای استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب می باشد که آب بسیار با کیفیتی از آن خارج می شود. در بعضی از کشور ها بدلیل کیفیت بالای آب خروجی این فرایند، با استفاده از امکاناتی دیگر، می توان از این آب به عنوان آب شرب استفاده کرد.

تصفیه فاضلاب به روش MBR

۶- راکتورهای دسته ای متوالی (SBR)

راکتور دسته ای توالی (SBR) یک فرآیند تصفیه ای است که شامل یک توالی از مراحل است که در همان ساختار مهار ، معمولاً یک راکتور مخزن انجام می شود. اگرچه سیستم های SBR وجود دارند که از هوادهی (SBR بی هوازی) استفاده نمی کنند ، یک سیستم معمولی SBR برای گنجاندن هوادهی در مرحله درمان طراحی شده است.

مراحل پکیج تصفیه فاضلاب با روش SBR

مراحل سیستم sbr عبارتند از:

۱- پر شدن: هنگامی که فاضلاب تازه وارد تانک ها می شود.

۲- واکنش: هنگامی که از هوادهی و مخلوط شدن استفاده می شود تا باعث حذف میکروبی مواد تشکیل دهنده فاضلاب شود.

۳- ته نشینی: هنگامی که دستگاه هوادهی و مخلوط کردن خاموش است و اجازه می دهند تا مواد جامد معلق ته نشین شوند.

۴- خروج مواد: هنگامی که فاضلاب تصفیه شده از بالای تانک خارج می شود.

مواد جامد زائد را می توان پس از مرحله ۴ از پایین مخزن یا در مرحله ۲ در حالی که فاضلاب کاملاً مخلوط شده است، از راکتور خارج کرد. فرآیند تصفیه SBR به ورودی زباله مایع نیاز دارد، بنابراین برای سیستم های فلاش مناسب تر از سیستم های با ذخیره گودال است.

مزایای فرایند SBR

مزایای سیستم SBR نسبت به سایر فن آوری های هوادهی عبارتند از:

معایب فرایند SBR

از معایب سیستم SBR می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تصفیه فاضلاب به روش SBR

پکیج تصفیه فاضلاب بی هوازی

تصفیه فاضلاب بی هوازی یک فرآیند بیولوژیکی است که در آن میکروارگانیسم ها در غیاب اکسیژن باعث کاهش آلاینده های آلی می شوند. در چرخه تصفیه بی هوازی پایه، فاضلاب وارد یک مخزن بیوراکتور می شود.

بیوراکتور حاوی ماده ای ضخیم و نیمه جامد است که به لجن معروف است و از باکتری های بی هوازی و سایر میکروارگانیسم ها تشکیل شده است. 

این میکروارگانیسم های بی هوازی یا “بی هوازی ها” ماده قابل تجزیه موجود در فاضلاب را هضم می کنند و در نتیجه پساب با اکسیژن بیولوژیکی (BOD)، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و / یا مواد جامد معلق (TSS) مناسب و همچنین به عنوان محصولات جانبی، بیوگاز را نیز تولید می کند..

از تصفیه فاضلاب بی هوازی برای تصفیه فاضلاب صنعتی اعم از صنایع کشاورزی، غذایی و آشامیدنی، لبنیات، کاغذ تفاله و کاغذ و صنایع نساجی و همچنین لجن فاضلاب شهری و فاضلاب استفاده می شود. 

فن آوری های بی هوازی معمولاً برای جریانهایی با غلظت زیاد مواد آلی (اندازه گیری شده با BOD ، COD یا TSS بالا) بکار می روند؛ که اغلب قبل از درمان هوازی هستند. تصفیه بی هوازی برای کاربردهای تخصصی مانند تصفیه جریان های زائد با مواد غیر آلی یا کلرها نیز استفاده می شود و برای تصفیه فاضلاب گرم صنعتی مناسب است.

روش های استفاده از روش بی هوازی عبارتند از:

پترویار معرفی و مشاوره ی محصولات و خدمات صنعتی

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

محبوب‌ترین پست‌ها

استفاده از روش تصفیه آب RO یا همان اسمز معکوس یکی از پرطرفدارترین دستگاه ها در حوزه ی تصفیه ی آب و فاضلاب می…
فیلتر شنی فایبرگلاس یکی از پرکاربرد ترین فیلتر ها هستند که در ادامه توضیحات مختصری درباره ی آن داده می شود. نحوه عملکرد فیلتر…
سختی گیر رزینی آب یکی از پر مصرف ترین وسایل در حوزه ی تصفیه آب می باشد که وجود آن در صورت سختی آب…